Resolució de 29 de desembre de 2023, per la qual es convoca concurs unitari per a l’any 2023

Resolució de 29 de desembre de 2023, de la Direcció General de la Funció Pública, per la qual es convoca concurs unitari de provisió de llocs de treball reservats a personal funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional per a l’any 2023.

Més informació: Resolució de 29 de desembre de 2023, per la qual es convoca concurs unitari per a l’any 2023