test

Junta de Govern

Junta de govern 2022-2026

 
D’acord amb el que disposen els Estatuts col.legials, en data 13 de juny del 2022 es va celebrar la sessió extraordinària de presa de possessió dels càrrecs electes de la Junta de Govern del CSITAL una vegada proclamada la candidatura conjunta, per a totes les subescales i categories, encapçalada per Carme Torres.

La vigent estructura organitzativa del CSITAL Barcelona és l’aprovada per acord de la Junta de Govern de data 13/6/2022:

 • Presidenta:  Carme Torres
 • Vicepresident: Francesc Fernández Ferran
 • Interventor: Francesc Aragón Sánchez
 • Tresorera: Marta Colorado Diaz
 • Secretari: Jordi Gassulla Sabaté
 • Vocal: Sònia Ramírez Domínguez
 • Vocal: Maria Teresa Fernández Hinojosa
 • Vocal: José Luis González Leal
 • Vocal: Maria Cacharro López 

Delegats comarcals

 • Maresme: Mercè Gobart Vázquez
 • Bages-Moianès: Mariona Ribera Esparbé
 • Berguedà: Susanna Espelt Piqué
 • Osona: Montserrat Freixa Costa
 • Vallès Occidental: Maria José Fernández Ruiz
 • Vallès Oriental: Sergi Ribas Beltrán
 • Baix Llobregat-Barcelonès: Fernando Aragonés Seijo
 • Alt Penedès-Garraf-Anoia: Margarita Rodríguez Rodríguez