test

ASSEGURANÇA URQUIA&BAS

Des del CSITAL de Barcelona ens complau informar-vos de l’acord assolit amb l’asseguradora URQUIA&BAS per oferir als nostres col·legiats i col·legiades una Assegurança de Responsabilitat Civil Professional dissenyada exclusivament pel nostre col·lectiu.

Per què us interessa contractar aquesta assegurança?

 • Perquè la càrrega de treball excessiva li dificulta, si no li impedeix, estar al dia quant a la legislació.
 • Perquè, de vegades, la pressió per part de les autoritats i dels mateixos ciutadans provoca que es puguin ocasionar errors i que aquests errors poden ocasionar perjudicis econòmics a la pròpia administració en els seus béns i drets, o a tercers
 • Perquè disposar d’una assegurança de responsabilitat civil professional per a funcionaris de l’Administració Local us permetrà disposar d’un ampli ventall de cobertures per defensar-vos davant de reclamacions per part de tercers o de la mateixa Administració Local i, per què no, reclamar-ne els drets.

Què es cobreix?

La responsabilitat civil professional i comptable del funcionari de carrera inclou:

 • L’acció de retorn de l’administració.
 • Reclamacions en via administrativa i contenciós administrativa. Fins i tot, a títol personal, les reclamacions com a membre d’un tribunal de selecció de personal.
 • Reclamacions del Tribunal de Comptes.
 • La pèrdua de documents.
 • La inhabilitació professional fins a 3.500€ al mes i fins a 24 mesos.
 • Destitució, segons el Reial Decret 128/2018, art. 65, fins a 3.500€ al mes durant un màxim de 6 mesos.
 • Ampliació, amb caràcter gratuït, del període de reclamació en els supòsits de defunció, invalidesa permanent, total, jubilació o cessació de l’activitat.
 • Les sancions de l’AEPD per la infracció de la L.O.P.D.
 • Despeses de restitució d’imatge.
 • Defensa en casos d’assetjament, tant com a assetjat com a presumpte assetjador.
 • Reclamacions per agressió.
 • Despeses de defensa per manca o disminució de percepcions salarials.
 • Constitució de fiances civils, penals i comptables.
 • Lliure elecció d’advocat en causes penals.
 • Defensa en procediments administratius disciplinaris.
 • Garantia d’arbitratge.
 • Retroactivitat il·limitada.
 • Assistència psicològica a conseqüència d’una reclamació.
 • Compensació per assistència a judici com a testimoni, 100 € dia i 1.500 € l’any per assegurat
 • Despeses de defensa per reclamació de tercer per difamació o libel, fins a 30.000 €
 • Creació, supressió o provisió de llocs de treball. Fins a 12.000€.

Consulta preus i condicions de l’assegurança en aquest enllaç.