Resolució del concurs unitari de provisió de llocs de treball reservats a funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional

A data de dimarts 5 de setembre el Boletín Oficial del Estado ha fer pública la resolució del 30 d’agost del 2023 referent a la Direcció General de la Funció Pública, per la qual es resol el concurs unitari de provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: BOE-A-2023-18994