Resolució de llista provisional d’admesos i exclosos del procés de selecció de Coordinador/a General del CSITAL Barcelona

La Junta de Govern de 26 d’octubre de 2023 ha ratificat per unanimitat la resolució de presidència d’aprovació de les bases així com també ha facultat a la Presidenta perquè, en poder tan ampli com sigui possible, procedeixi al nomenament per resolució dels membres de la Comissió de valoració i de la Comissió de selecció previstes en les bases, així com la contractació del personal assessor, si s’escau, del procediment de selecció i contractació dels serveis externs d’avaluació psicotècnica i de català.

Més informació: Resolució nomenament admesos i nomenament membres comissió valoració