Qui pot col·legiar-se?

1.- Els FHN que pertanyin a les subescales de:

 • Secretaria
 • Intervenció-Tresoreria
 • Secretaria- Intervenció

Quan exerceixin les seves funcions professionals al territori de la demarcació de Barcelona en lloc de treball reservat a un funcionari habilitat de caràcter estatal.

2.- Els FHN o les persones que hagin estat FHN o, amb anterioritat a la vigència d’aquesta denominació, hagin exercit iguals funcions reservades a l’Administració local i es trobin en les situacions següents:

 • Situació administrativa de serveis especials
 • Al servei d’una comunitat autònoma
 • Ser excedent en les diferents modalitats
 • Estar suspès de funcions
 • Estar jubilat
 • Estar col·legiat en altres territoris de l’Estat
 • Trobar-se amb expectativa de destinació
 • Haver estat destituït del càrrec

Quan tinguin o hagin tingut alguna relació professional a la demarcació de Barcelona

A la nostra professió, la col·legiació és una elecció personal. Malgrat això, al CSITAL de Barcelona, estem plenament convençuts que formar part del Col·legi és un avantatge en tot moment. Les característiques inherents a la nostra tasca a l’àmbit de l’Administració local, ens situen freqüentment en situacions i escenaris on el suport del Col·legi pot ser determinant.

TIPUS DE MEMBRES

COL·LEGIATS EN EXERCICI

COL·LEGIATS NO EXERCENTS

MEMBRES D’HONOR

COMPTEM AMB MÉS DE 250 PROFESSIONALS COL·LEGIATS