Provisió no definitiva de llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional a l’Ajuntament de Sudanell