Procés de selecció de Coordinador/a General del CSITAL Barcelona

Podeu consultar aquí les bases i el model de presentació d’instàncies.
Termini de presentació fins al 20 d’octubre del 2023.

Més informació: