test

Metodologia

Opció A

DESCRIPCIÓ:

 • A.1) Sessions setmanals online amb un preparador individual en les quals l’aspirant porta una sèrie de temes per recitar i el preparador li demana que en canti un o més d’un. Durada aproximada de 30 minuts.
 • A.2) Simulacres presencials amb caràcter mensual en condicions similars a les del dia de l’examen, incloent-hi la possible presència d’avaluadors externs per oferir retroalimentació detallada.

RECOMANACIÓ:

 • Des de l’inici de la preparació fins l’anunciament de la convocatòria a la que es presenti l’aspirant.

PREU:

 • 150€/MES

RESUM:

 • 1 “cante” a la setmana
 • 1 simulacre oral al mes

Opció B

DESCRIPCIÓ:

 • B.1) Sessions setmanals en les quals l’aspirant tindrà un enunciat a desenvolupar. Es corregirà de forma individual per a la següent sessió on el professor comentarà els aspectes claus i s’exposaran tècniques de redacció i exposició.
 • Aquesta opció també inclou la preparació: A.1) i A.2)

RECOMANACIÓ:

 • Des de l’anunciament de la convocatòria a la que es presenti l’aspirant fins la finalització del segon exercici.

PREU:

 • 200€/MES

RESUM:

 • 1 simulacre escrit a la setmana
 • 1 “cante” a la setmana
 • 1 simulacre oral al mes

Opció C

DESCRIPCIÓ:

Pels aspirant aprovats del primer i segon exercici:

 • C.1) Classes col·lectives de resolució de casos pràctics, presencialment o online.

Pels aspirants aprovats del primer exercici però no del segon: 

 • A.1)
 • A.2)
 • C.1)

RECOMANACIÓ:

 • Des de la finalització del segon exercici fins la celebració del tercer exercici.

PREU:

 • C.1) = 150€/MES
 • A.1) + A.2) + C.1) = 200€/MES

RESUM:

Pels alumnes aprovats del primer i segon exercici:

 • 1 classe pràctica a la setmana

Per alumnes aprovats del primer i no del segon: 

 • 1 “cante” a la setmana
 • 1 simulacre oral al mes
 • 1 classe pràctica a la setmana

 

Sol·licita més informació a:

✉️  informacio@csital.cat

?  932 65 51 61

Dilluns-Divendres de 10h a 18h