Lloc de tresorer/a a l’Ajuntament de Castellbisbal

Edicte de l’Ajuntament de Castellbisbal, sobre la convocatòria i bases reguladores del procés de selecció per la provisió del lloc de tresorer/a, mitjançant comissió de serveis.

Més informació: Edicte convocatòria i bases reguladores