Lloc de treball Secretari/a – interventor/a de l’Ajuntament de Boadella i les Escaules

Per Decret de l’Alcaldia de 20 d’octubre de 2023 s’ha resolt convocar la cobertura no definitiva per mitjà de nomenament provisional i, en defecte, comissió de serveis i, en defecte, d’acumulació, del lloc de treball vacant Secretari/a – interventor/a de la Plantilla Orgànica de Personal de l’Ajuntament de Boadella i les Escaules.

Més informació: anunci Csital publicació