Lloc de treball Secretari/a de l’Ajuntament de Sant Celoni

Per Resolució d’Alcaldia de 7 de juny de 2023 s’ha resolt aprovar les bases per proveir mitjançant nomenament provisional o comissió de serveis el lloc de treball de Secretari/a de l’Ajuntament de Sant Celoni mentre estigui vacant.

Més informació: [PDF] Lloc de treball Secretari/a de l’Ajuntament de Sant Celoni