Lloc de treball d’interventor/a l’Ajuntament del Masnou

L’Ajuntament de Masnou té la necessitat de cobrir el lloc de treball d’interventor/a vacant actualment a la plantilla.

Més informació: Lloc de treball d’interventor/a l’Ajuntament del Masnou