Lloc de treball d’interventor/a de l’Ajuntament de Vila-seca

Per Resolució de Decret d’Alcaldia de data 15 de desembre de 2023 amb número 1893, s’aproven les bases i la convocatòria per la provisió mitjançant nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació el lloc de treball d’Interventor de l’Ajuntament de Vila-seca.

Més informació: Lloc de treball d’interventor/a de l’Ajuntament de Vila-seca