Lloc de treball d’interventor/a de l’Ajuntament de Palafolls

Anunci per proveir el lloc de treball d’interventor/a de l’Ajuntament de Palafolls, funcionari d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, mitjançant qualsevol dels procediments de cobertura no definitiva.

Més informació: Lloc de treball d’interventor/a de l’Ajuntament de Palafolls