Lloc de treball d’Interventor/a Adjunt/a a l’Hospitalet de Llobregat

En relació al procés de provisió mitjançant comissió de serveis per cobrir el lloc de treball d’Interventor/a Adjunt/a d’aquest Ajuntament, es comunica que una vegada esmenada l’errada interna de caràcter administrativa, es reinicia el procés, i en conseqüència es torna a obrir el període de presentació de sol·licituds.

Més informació: Lloc de treball d’Interventor/a Adjunt/a a l’Hospitalet de Llobregat