Lloc de treball d’interventor/a a l’Ajuntament de Sant Sadurní

L’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia té la necessitat de cobrir el lloc de treball de Interventor/a municipal, reservat a personal funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: [PDF] Lloc de treball d’interventor/a a l’Ajuntament de Sant Sadurní