Lloc de treball d’interventor/a a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 27 de novembre de 2023, per unanimitat, ha adoptat l’acord d’aprovació de la convocatòria i bases per proveir, mitjançant comissió de serveis, el lloc de treball d’Interventor/a de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, d’acord amb el text que seguidament es reprodueix.

Més informació: Lloc de treball d’interventor/a a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat