Lloc de treball d’Intervenció de l’Ajuntament de Vidreres

Davant la necessitat de proveir temporalment la propera vacant del lloc de treball d’Intervenció de l’Ajuntament de Vidreres, per a la finalització el dia 26 d’abril de l’actual comissió de serveis, és procedent fer convocatòria pública d’acord amb la circular emesa per la Direcció General d’Administració Local i la normativa vigent.

Més informació: Lloc de treball d’Intervenció de l’Ajuntament de Vidreres