Lloc de treball d’intervenció a l’Ajuntament d’Alcarràs

Anunci de convocatòria i bases per proveir mitjançant nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació el lloc de treball d’intervenció de l’Ajuntament d’Alcarràs.

Més informació: Lloc de treball d’intervenció a l’Ajuntament d’Alcarràs