Lloc de treball de vicesecretari/ària de l’Ajuntament de la Garriga

Mitjançant resolució d’Alcaldia de data 23 de febrer de 2024 es van aprovar les bases específiques i s’obrí la convocatòria del lloc de treball de vicesecretari/ària de l’Ajuntament de la Garriga, que s’haurà de proveir mitjançant comissió de serveis per un termini de 6 mesos.

Més informació: Lloc de treball de vicesecretari/ària de l’Ajuntament de la Garriga