Lloc de treball de tresoreria del Consell Comarcal del Pla d’Urgell

Es fa públic, per a general coneixement, que la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en sessió ordinària realitzada el dia 5 d’abril de 2024, va aprovar les bases per a la provisió no definitiva del lloc de treball de Tresoreria del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, i en data 18 d’abril de 2024, mitjançant Decret de Presidència 243/2024 se’n va aprovar la convocatòria, en els termes següents.

Més informació: Lloc de treball de tresoreria del Consell Comarcal del Pla d’Urgell