Lloc de treball de tresorera de l’Ajuntament de Palafolls

Anunci per proveir el lloc de treball de tresorera de l’Ajuntament de Palafolls, funcionari d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, mitjançant qualsevol dels procediments de cobertura no definitiva.

Més informació: Lloc de treball de tresorera de l’Ajuntament de Palafolls