Lloc de treball de tresorer/a de l’Ajuntament de Tarragona

La tinenta d’alcalde i consellera de l’àrea d’Hisenda, Serveis Interns i Tecnologia, en data 11 de gener de 2024, va aprovar iniciar procediment i declarar la urgència per a la provisió, mitjançant nomenament provisional o comissió de serveis, del lloc de treball de tresorer/a de l’Ajuntament de Tarragona.

Més informació: Lloc de treball de tresorer/a de l’Ajuntament de Tarragona