Lloc de treball de Tresorer/a a l’Ajuntament de Cabrera de Mar

Anunci per la cobertura de la vacant del lloc de treball de Tresorer/a reservat a personal FHN nomenament provisional.

Més informació: Lloc de treball de Tresorer/a a l’Ajuntament de Cabrera de Mar