Lloc de treball de Secretaria Intervenció de l’Ajuntament de Vinyols i els Arcs

Convocatòria i bases per proveir mitjançant nomenament provisional, acumulació o comissió de serveis el lloc de treball de Secretaria Intervenció de l’Ajuntament de Vinyols i els Arcs.

Més informació: