Lloc de treball de secretaria intervenció de l’Ajuntament de Corbins

Anunci de convocatòria i bases per proveir mitjançant nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació el lloc de treball de secretaria intervenció de l’Ajuntament de Corbins.

Més informació: lloc de treball de secretaria intervenció de l’Ajuntament de Corbins.