Lloc de treball de Secretaria Intervenció de l’Ajuntament de Cabrera d’Anoia

Anunci de convocatòria i bases per proveir mitjançant nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació el lloc de treball de Secretaria Intervenció de l’Ajuntament de Cabrera d’Anoia.

Més informació: Lloc de treball de Secretaria Intervenció de l’Ajuntament de Cabrera d’Anoia