Lloc de treball de secretaria intervenció al Consell Comarcal de les Garrigues

Es fa públic l’acord de la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal, de dia 15 de gener de 2024, d’aprovació de les bases i obertura de la convocatòria per cobrir el lloc de treball de secretaria intervenció del Servei d’Assistència Tècnica (SAT) del Consell Comarcal de les Garrigues, mitjançant provisió no definitiva.

Més informació: Lloc de treball de secretaria intervenció al Consell Comarcal de les Garrigues