Lloc de treball de Secretaria-intervenció a l’Ajuntament de Vilanova de Sau

Anunci d’aprovació de les Bases i convocatòria per proveir mitjançant comissió de serveis el lloc de treball de Secretaria-intervenció a l’Ajuntament de Vilanova de Sau

Més informació: Lloc de treball de Secretaria-intervenció a l’Ajuntament de Vilanova de Sau