Lloc de treball de secretaria del Consell Comarcal del Berguedà

El Consell Comarcal del Berguedà té la necessitat de cobrir el lloc de treball de Secretaria, vacant actualment a la plantilla de personal funcionari, per la finalització de l’actual comissió de serveis en data 1 de març de 2024.

Més informació: Lloc de treball de secretaria del Consell Comarcal del Berguedà