Lloc de treball de secretaria de l’Ajuntament de Roda de Ter

Es fa públic als efectes oportuns que l’Ajuntament de Roda de Ter, en data 22 de juny de 2023, ha dictat resolució de l’alcaldia per la qual es convoca i s’aproven les bases per a proveir mitjançant comissió de servei o nomenament provisional el llocs de treball de secretaria.

Més informació: Lloc de treball de secretaria de l’Ajuntament de Roda de Ter