Lloc de treball de secretaria de l’Ajuntament de la Ràpita

La Junta de Govern Local, en sessió de 20 de juliol de 2023, va acordar aprovar les bases  reguladores i la convocatòria i per a proveir mitjançant nomenament provisional o comissió  de serveis el lloc de treball de secretaria de l’Ajuntament de la Ràpita.

Més informació: ANUNCI BASES REGULADORES SECRETARIA