Lloc de treball de Secretari/Secretària general a l’Ajuntament de Ripollet

Pel que es fa públic que per resolució 2023/1742, de data 31 d’agost de 2023, s’han aprovat la convocatòria i les bases específiques que han de regir la convocatòria per proveir, mitjançant comissió de serveis, el lloc de treball de Secretari/Secretària general, vacant actualment a la plantilla de personal funcionari.

Més informació: Edicte_aprovació convocatòria i bases comissió de serveis Secretari_ària