Lloc de treball de Secretari- Interventor de l’Ajuntament de Vilanova de Sau

Per Decret de l’autoritat que subscriu de data d’avui s’ha convocat el procediment selectiu del Secretari-Interventor Municipal Interí de Vilanova de Sau, conforme a les Bases que s’insereixen a l’Annex.

Més informació: Lloc de treball de Secretari- Interventor de l’Ajuntament de Vilanova de Sau