Lloc de Treball de Secretari- Interventor de l’Ajuntament de Santa Eugènia de Berga

Per Decret d’Alcaldia de data 4 de desembre de 2023, s’ha convocat el procediment de provisió del lloc de treball de Secretari-Interventor de l’Ajuntament de Santa Eugènia de Berga pel sistema de nomenament provisional o comissió de serveis.

Més informació: Anunci lloc de Treball de Secretari- Interventor de l’Ajuntament de Santa Eugènia de Berga