Lloc de treball de secretari interventor de l’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons

La Junta de Govern del dia 17 de gener de 2024 va aprovar una nova convocatòria per a la provisió temporal del lloc de treball de secretari/a interventor/a de l’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons, mitjançant nomenament provisional, comissió de serveis o en règim d’acumulació, d’acord amb les bases específiques aprovades a la Junta de Govern del 5 de desembre de 2023 i que van ser publicades al BOPB de 15 de desembre de 2023, que establien el següent.

Més informació: Lloc de treball de secretari interventor de l’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons