Lloc de treball de secretari interventor de l ’Ajuntament de Sant Llorenç d ’Hortons

La Junta de Govern del dia 5 de desembre de 2023 va aprovar les bases específiques que regiran la provisió temporal del lloc de treball de secretari interventor i la seva convocatòria, amb el següent contingut literal.

Més informarció: Lloc de treball de secretari interventor de l ’Ajuntament de Sant Llorenç d ’Hortons