Lloc de treball de secretari/ària municipal de l’Ajuntament de Torredembarra

Proposta d’aprovació de les bases per proveir mitjançant el sistema de nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació, el lloc de treball de secretari/ària municipal de l’Ajuntament de Torredembarra, amb caràcter urgent i inajornable i aprovació de la convocatòria.

Més informació: Lloc de treball de secretari/ària municipal de l’Ajuntament de Torredembarra