Lloc de treball de secretari/ària interventor/a de l’Ajuntament de Ribes de Freser

Convocatòria i bases per a proveir mitjançant formes de cobertura no definitiva per personal funcionari amb d’habilitació de caràcter nacional del lloc de treball de secretaria-intervenció de l’Ajuntament de Ribes de Freser.

Més informació: Lloc de treball de secretari/ària interventor/a de l’Ajuntament de Ribes de Freser