Lloc de treball de Secretari/ària de l’Ajuntament de Vilassar de Mar

El proper dia 5 de gener de 2024 quedarà vacant la plaça de secretari/ària funcionari/à d’Administració local amb habilitació nacional a l’Ajuntament de Vilassar de Mar, raó per la qual és fa necessari cobrir la vacant amb la major brevetat possible.

Més informació: Decret Bases nomenament provisional o comissió serveis Secretari Aj Vilassar de Mar