Lloc de treball de Secretari/ària de l’Ajuntament de Súria

Cobertura temporal del lloc de treball de Secretari/ària de l’Ajuntament de Súria per absència del titular, mitjançant nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació de personal funcionari d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, fins a la reincorporació del titular.

Més informació: Publicació_Anunci_