Lloc de treball de secretari/ària de l’Ajuntament de Salt

Edicte d’aprovació de les bases i convocatòria per proveir mitjançant nomenament provisional o comissió de serveis, el lloc de treball de secretari/ària de l’Ajuntament de Salt.

Més informació: Edicte publicat al BOP núm. 241 de 19 de desembre 2023