Lloc de treball de Secretari/ària de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries

Per Resolució d’Alcaldia núm. 56/2024 de 19 de gener de 2024 es van aprovar les bases i la convocatòria per a la provisió, mitjançant nomenament provisional o comissió de serveis, del lloc de treball de Secretari/ària de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries.

Més informació: Lloc de treball de Secretari/ària de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries