Lloc de treball de secretari/ària a l’Ajuntament de Súria

Es fa públic, per a general coneixement, que per resolució d’alcaldia amb número 2024-0171 de 05-03-2024 s’han aprovat les bases i la convocatòria per a la provisió, mitjançant comissió de serveis del lloc de treball de secretari/ària de l’Ajuntament de Súria.

Més informació: Lloc de treball de secretari/ària a l’Ajuntament de Súria