Lloc de treball de secretari/a interventor/a de l’ajuntament de Caldes d’Estrac

Es fa públic, per a general coneixement, que per resolució d’Alcaldia no 1208-2023 de data 17 de novembre de 2023, s’han aprovat la convocatòria i bases per proveir mitjançant nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació del lloc de treball de secretari/a interventor/a de l’ajuntament de Caldes d’Estrac.

Més informació: Lloc de treball de secretari/a interventor/a de l’ajuntament de Caldes d’Estrac