Lloc de treball de secretar/ària-interventor/a, tresorer/a de l’agrupació de municipis de l’Ajuntament de Calders i de Castellcir

Per Decret d’alcaldia número 363/2023, de 16 d’octubre, es va aprovar la convocatòria i les bases per proveir, mitjançant nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació, el lloc de treball de secretar/ària-interventor/a, tresorer/a de l’agrupació de municipis de l’Ajuntament de Calders i de Castellcir.

Més informació: 70. Anunci convocatòria provisió no definitiva lloc de treball de Secretaria Intervenció Calders – Castellcir – BOPB