Lloc de treball de la subescala Secretaria Intervenció de l’Escala a l’Ajuntament de Castellar de n’Hug

Convocatòria i bases per proveir mitjançant nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació, el lloc de treball de la subescala secretaria-intervenció de l’escala de funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, de l’Ajuntament de Castellar de n’Hug.

Més informació: Lloc de treball de la subescala Secretaria Intervenció de l’Escala a l’Ajuntament de Castellar de n’Hug