Lloc de treball de la subescala secretaria-intervenció de l’Ajuntament de Castellar de n’Hug

Per resolució de Decret d’Alcaldia de data 29 de juny de 2023, s’aproven les bases i la convocatòria per la provisió mitjançant nomenament provisional o comissió de serveis del lloc de treball de la subescala Secretaria Intervenció de l’Escala de funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, de l’Ajuntament de Castellar de n’Hug.

Més informació: Lloc de treball de la subescala secretaria-intervenció de l’Ajuntament de Castellar de n’Hug