Lloc de treball de la subescala secretaria-intervenció a l’Ajuntament de La Pobla de Lillet

Cobertura temporal del lloc de treball de la subescala de Secretaria-Intervenció de l’Escala de funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional de l’agrupació de municipis de la Pobla de Lillet i Sant Julià de Cerdanyola, mitjançant nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació de personal funcionari d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, fins a la cobertura definitiva pel seu titular.

Més informació: Anunci BOP